Αποτελεσματική θεραπεία στις αιμοροίδες με Anurex

  • Θεραπεύει τις αιμορροΐδες και συντελεί στο να αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση
  • Συρρικνώνει τις αιμορροίδες
  • Ανακουφίζει από την 1η χρήση
  • Χρησιμοποιείται από καταξιωμένους επαγγελματίες υγείας, Πανεπιστημιακών νοσοκομείων της Ελλάδας, δημόσιων νοσοκομείων, μαιευτήρια και ιδιωτικές κλινικές.